UMĚNÍ ZA HRANICEMI

SZTUKA PONAD GRANICAMI

O PROJEKCIE

Międzynarodowy projekt tworzący szeroką platformę kreatywnej współpracy polsko-czeskich zespołów autorskich. Dzięki produktom projektu, przestrzeń publiczna i publiczność w obu krajach również stają się jego częścią, tworząc nakładanie się „ponad” lub „poza” granicami, co jest jednym z głównych celów projektu.

AUTORZY

W projekcie bierze udział wiele osobistości polskiej i czeskiej sceny artystycznej. Są to autorzy zajmujący się grafiką, animacją i pracą z dźwiękiem. Wszystkich łączy także działalność pedagogiczna w macierzystych instytucjach – uczelniach.

PRACE

Częścią realizacji projektu jest stworzenie kilkunastu prac graficznych ożywionych animacją i dźwiękiem w postaci rozszerzonej rzeczywistości oraz ich umieszczenie w przestrzeni publicznej w Polsce i Czechach.

MAPA

Interaktywna mapa pokazuje lokalizację poszczególnych instalacji w przestrzeni publicznej i umożliwia widzowi łatwe poruszanie się pomiędzy wybranymi lokalizacjami.

Aplikacja zawierająca sylwetki artystów biorących udział w projekcie oraz prezentująca ich działalność artystyczną.

GALERIA