O AUTORACH

W latach 1976-1981 ukończył studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Na początku lat 90. brał udział w tworzeniu nowego kierunku studiów plastycznych na Uniwersytecie w Ostrawie, gdzie wykłada od 1993 roku. Tu też nieprzerwanie zajmował stanowiska prodziekana, dziekana i prorektora. Tytuł docenta otrzymał w 1998 roku. Jako profesor został powołany w 2017 r. Od 2016 r. jest kierownikiem pracowni graficznej Katedry Rysunku i grafiki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Ostrawie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Polska, Włochy, Słowacja, Niemcy). Samodzielnie wystawiał na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą. Jest laureatem Nagrody im. Vladimíra Boudníka za rok 2013 oraz zdobywcą nagród Graphics Awards w 2010 i 2014. W swojej pracy zajmuje się grafiką użytkową, sitodrukiem oraz grafiką komputerową. Jest członkiem Klubu Koncretistů 3, SČUG Hollar, Art Department Art Talk i Stowarzyszenia Q, Brno. Mieszka i pracuje w Ostrawie.

Zbyněk Janáček
Marek Sibinský
Jan Drozd
Andrea Uváčiková

Marek Sibinský urodził się 20. 1. 1974 we Frydku-Mistku. Maturę zdał w 1992 na średniej szkole artystyczno-przemysłowej w Brnie (specjalizacja malarstwo). W 1997 roku ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Ostrawskiego (katedra twórczości plastycznej – pracownia wolnej i stosowanej grafiki prof. Eduarda Ovčáčka). W 2006 roku ukończył studium doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. W roku 2015 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztukplast ycznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego.

W 1998 roku ukończył uniwersytet w Ostrawie w studiu animacji prowadzonym przez Ilję Nováka. Pracował jako artysta i animator w ostrawskim studiu filmowym i animacyjnym QQ. Nauczał na kursach plastycznych i przez 15 lat pracował w Liceum Plastycznym w Ostrawie jako nauczyciel animacji i grafiki cyfrowej. Od 2017 roku pracuje jako asystent w Katedrze Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. Zajmuje się grafiką, malarstwem, animacją i muzyką (jandrozd.com). Dokonał kilku wystaw indywidualnych (Ostrawa, Odry, Zielona Góra) i brał udział w wystawach zbiorowych (Ostrawa, Opawa, Praga, Kraków, Wrocław, Toruń, Gdańsk,Bańska Bystrzyca).

Andrea Uváčiková ukończyła Wydział Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie w zakresie grafiki (2015). Obok praktyką artystyczną, zajmuje się również teoretyczną refleksją nad medium grafiki. W 2019 roku obroniła pracę doktorską w Katedrze Edukacji Artystycznej, Wydział Edukacji, Uniwersytet Masaryka w Brnie. W trakcie studiów odbyła praktyki w Pracowni Studiów Transdyscyplinarnych oraz Pracowni Grafiki Warsztatowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a także na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jako duet artystyczny z Zuzaną Bartošovą przebywała na rezydencji w Wervik w Belgii w 2021 roku. Obecnie pracuje jako asystent w Pracowni Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie. Jej prace charakteryzują się podejściem intermedialnym i poruszają głównie tematy związane z ludzką percepcją i interpretacją rzeczywistości w dobie hiperproduktywnego społeczeństwa i technologii cyfrowych.

Iwona Pomomianowska

Projektant (tzw. "motion & informatioin design"), reżyser, psycholog, oraz wykladowca Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, oraz Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtualnej. Członek ciała doradczego Museum Leuven oraz badacz łączący domeny psychologii poznawczej oraz projektowania mediów zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym (doktorat w zakresie psychologii ukończony na Trinity College Dublin, oraz tytuł magistra sztuki i projektowania informacji na LUCA School of Arts w Brukseli).

Ewa Jaworska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie filii w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w 2000 roku. Od ukończenia studiów zawodowo związana z działalnością projektową, artystyczną i pedagogiczną. Zajmuje się animacją, grafiką i projektowaniem graficznym. Bardzo ważnym elementem, który wpływa na to, co tworzy i na jej artystyczne poszukiwania, jest związek sztuki z życiem. W jej działaniach zawsze obecny jest człowiek, interesują ją różne strony jego życia.

Kaja Renkas

Projektantka, plakacistka, artystka działająca w przestrzeniach najnowszych technologi cyfrowych. W swoich pracach nieustannie odkrywa nowe obszary do eksploracji w ostatnim okresie swojej twórczości łączy warsztat tradycyjny z możliwościami jakie daje praca z Augmented Reality. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dyplom uzyskała w obszarze grafiki warsztatowej. Swoją edukację kontynuowała na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, obecnie pracuje tam na stanowisku profesora.

Małgorzata Łuszczak

Artystka intermedialna, popularyzatorka kultury cyfrowej. Związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Uniwersytetem św. Metodego i Cyryla w Trnawie. Twórczość w zakresie rysunku, grafiki, animacji, działań w przestrzeni i mediów cyfrowych. Łączy narzędzia klasyczne z drukiem cyfrowym i rzeczywistością rozszerzoną (AR). Od lat prowadzi badania nad możliwościami percepcji i wpływem narzędzi cyfrowych na kreację, do których punktem wyjścia jest obserwacja krajobrazu naturalnego i kulturowego.

Katarzyna Kroczek – Wasińska

Dr hab. Katarzyna Kroczek – Wasińska, prof Uś, artysta grafik. Zajmuje się grafiką cyfrową oraz multimedialną. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, od 2005 roku związana z Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pracuje na stanowisku Profesora Uczelni. Jest uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych (m. in. Belgia, Chiny, Francja, Korea Południowa, Litwa, Macedonia, Niemcy, Rosja, Włochy, Serbia, Japonia, USA, Meksyk) projektów badawczych, warsztatów, konferencji, autorem artykułów, laureatem nagród i wyróżnień.

Adrian Robak

dr Adrian Robak, prof. UŚ - kompozytor. Zajmuje się komponowaniem muzyki na instrumenty akustyczne i wirtualne. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego pracuje na stanowisku Profesora Uczelni. Jego kompozycje były wykonywane w renomowanych salach koncertowych m.in. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Współpracuje z wybitnymi muzykami, a instytucje kultury zamawiają u niego kompozycje muzyczne. W jego dorobku jest ponad 100 kompozycji, z czego wiele z nich była kilkukrotnie wykonana. W kręgu jego zainteresowania jest zastosowanie instrumentów wirtualnych i wykorzystaniem DAW w twórczości kompozytorskiej.  

Małgorzata Kaniowska

Dyrygent, pedagog, kompozytor, animator kultury. Założycielka i dyrektor artystyczny orkiestry „Camerata Impuls”, z którą zrealizowała szereg projektów koncertowych i fonograficznych, w kraju i zagranicą. Autorka szeregu publikacji z obszaru dydaktyki i interpretacji dyrygenckiej. Uczestniczka wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Prowadziła wykłady z zakresu interpretacji polskiej muzyki współczesnej. Organizatorka i pomysłodawczyni wielu imprez edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jej zainteresowania obejmują również twórcze interakcje dźwięku z obrazem.