SZTUKA PONAD GRANICAMI

UMĚNÍ ZA HRANICEMI

O PROJEKTU

Mezinárodní projekt, který vytváří širokou platformu pro kreativní spolupráci polsko-českého realizačního týmu. Díky výstupům projektu se jeho součástí stává také veřejnost a veřejný prostor v obou zemích, čímž vzniká přesah "nad" nebo "za" hranice, což je jedním z hlavních cílů projektu.

AUTOŘI

Na projektu se podílí řada osobností z polské a české umělecké scény. Jedná se o autory z oblasti grafiky, animace a práce se zvukem. Všechny také spojuje pedagogická činnost v rámci jejich domovských institucí - univerzit.

PRÁCE

Součástí realizace projektu je vytvoření několika grafických děl oživených animací a zvukem ve formě rozšířené reality a jejich umístění do veřejného prostoru v Polsku a České republice.

MAPA

Interaktivní mapa zobrazuje umístění jednotlivých instalací ve veřejném prostoru a umožňuje divákovi snadnou orientaci mezi vybranými lokalitami.

Aplikace obsahující profily umělců účastnících se projektu a prezentující jejich uměleckou činnost.

GALERIE