O AUTORECH

V letech 1976–1981 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na počátku devadesátých let se podílel na založení nového oboru studia výtvarného umění na Ostravské univerzitě, kde od r. 1993 pedagogicky působil. Zde také průběžně zastával funkce proděkana, děkana nebo prorektora. Titul docent získal v roce 1998, profesorem byl jmenován v roce 2017. Od roku 2016 je vedoucím ateliéru grafiky katedry kresby a grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity. Účastnil se řady kolektivních výstav v tuzemsku i v zahraničí (Polsko, Itálie, Slovensko, Německo). Samostatně vystavoval na desítkách výstav doma i v zahraničí (v poslední době GASK, Kutná Hora, v Galerie Caesar Olomouc, Milan Dobeš Museum, Ostrava, galerie v Poznani, Lodži, Katovicích...). Je laureátem Ceny Vladimíra Boudníka za rok 2013, držitel Cen grafiky roku 2010 a 2014 atd. Ve své tvorbě se věnuje volné i užité grafice, sítotisku a počítačové grafice. Grafiku také často rozšiřuje do média objektu. Je členem Klubu konkretistů 3, SČUG Hollar, Výtvarného oboru Umělecké besedy a Sdružení Q, Brno. Žije a pracuje v Ostravě.

Zbyněk Janáček
Marek Sibinský
Jan Drozd
Andrea Uváčiková

Marek Sibinský se narodil 20. 1. 1974 ve Frýdku-Místku. Maturoval v roce 1992 na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (obor malba). V roce 1997 dokončil magisterské studium na katedře výtvarné tvorby PdF Ostravské univerzity v ateliéru volné a užité grafiky prof. Eduarda Ovčáčka. Od roku 1998 tam působí jako pedagog. V roce 2006 ukončil doktorské studium na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuki. V roce 2015 habilitoval na US w Katowicach v oboru výtvarná umění - grafika. Ve své tvorbě se zabývá grafikou, malbou a experimentálními přístupy v grafice.

V roce 1998 absolvoval Ostravskou univerzitu v ateliéru animace pod vedením Ilji Nováka. Pracoval jako výtvarník a animátor v ostravském filmovém a animačním studiu QQ. Vyučoval výtvarné kurzy a 15 let působil na Střední umělecké škole v Ostravě jako učitel animace a digitální grafiky. Od roku 2017 působí jako asistent na Katedře grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. Zabývá se grafikou, malbou, animací a hudbou - jandrozd.com. Uspořádal několik samostatných výstav (Ostrava, Odry, Zielona Gora) a účastnil se mnoha skupinových výstav (Česká republika, Slovensko, Polsko, Japonsko, Mexiko).

Andrea Uváčiková vystudovala Fakultu umění Ostravské Univerzity obor Grafika(2015). Kromě umělecké praxe se zabývá také teoretickou reflexí média grafiky. V roce 2019 obhájila disertační práci na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvovala stáže v Ateliéru transdisciplinárních studií a v Ateliéru grafiky na Akademii umění v Gdańsku, dále pak na Slezské univerzitě v Katowicích. Jako autorské duo se Zuzanou Bartošovou byla v roce 2021 rezidenci v Belgickém Werviku. V současnosti působí jako odborná asistentka v Ateliéru grafiky na Fakultě umění Ostravské univerzity. Její tvorba se vyznačuje intermediálními přístupy a reflektuje zejména témata pojící se lidským vnímáním a s interpretací reality v době hyperproduktivní společnosti a digitálních technologií.

Iwona Pomomianowska

Designér (tzv. „motion & informatioin design“), režisér, psycholog a pedagog Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej a Uniwersytetu Śląskiego v oblasti herního designu a virtuálního prostoru. Člen poradního sboru Museum Leuven a výzkumník kombinující oblasti psychologie a mediálního designu na teoretické i praktické úrovni (doktorát v oboru psychologie na Trinity College Dublin a magisterské studium v oboru umění a informačního designu na LUCA School of Arts v Bruselu).

Ewa Jaworska

Absolvent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pobočky v Katovicích. V roce 2000 získala diplom s vyznamenáním v oboru grafiky. Od absolutoria se profesně věnuje designérské, umělecké a pedagogické činnosti. Zabývá se animací, grafikou a grafickým designem. Velmi důležitým prvkem, který ovlivňuje její tvorbu a umělecký výzkum, je vztah mezi uměním a životem. V jejich projektech se neustále projevuje člověk, zajímá se o různé aspekty života.

Kaja Renkas

Designér, tvůrce plakátů, autorka pracující v širokém spektru digitálních technologií. Ve svých projektech neustále odkrývá nové oblasti ke zkoumání. V posledním období své tvorby kombinuje tradiční techniky s potenciálem, který nabízí rozšířená realita. Absolventka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, získala diplom v oboru grafika. Ve studiu pokračovala na Fakultě umění Institutu výtvarných umění Uniwersytetu Śląskiego, kde nyní působí jako pedagog.

Małgorzata Łuszczak

Intermediální umělkyně, propagátorka digitálního umění. Profesně spojena s Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Univerzitou sv. Metoděje a Cyrila v Trnavě. Tvorba v oblasti kresby, grafiky, animace, prostorových instalací a digitálních médií. Kombinuje klasické prostředky s digitálním tiskem a rozšířenou realitou (AR). Dlouhodobě se věnuje výzkumu možností vnímání a vlivu digitálních nástrojů na tvorbu, jejímž východiskem je pozorování přírodní a kulturní krajiny.

Katarzyna Kroczek – Wasińska

Dr. hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska, pedagog na Slezské univerzitě, grafička. Zabývá se digitální a multimediální grafikou. Absolventka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicích, od roku 2005 působí na Wydziałe Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Účastnila se mnoha samostatných i skupinových výstav, tuzemských i zahraničních (mj. Belgie, Čína, Francie, Jižní Korea, Litva, Makedonie, Německo, Rusko, Itálie, Srbsko, Japonsko, USA, Mexiko), dále výzkumných projektů, workshopů, konferencí, také je autorem článků, držitelkou mnoha ocenění.

Adrian Robak

Dr. Adrian Robak, pedagog na Slezské univerzitě - skladatel. Skládá hudbu pro akustické a virtuální nástroje. Absolvent Hudební akademie K. Szymanowského v Katowicích. Působí jako profesor na Filozofické a pedagogické fakultě Slezské univerzity. Jeho skladby zazněly v renomovaných koncertních sálech, knapř. v sídle Národního symfonického orchestru polského rozhlasu v Katowicích. Spolupracuje s vynikajícími hudebníky a kulturní instituce si u něj objednávají hudební skladby. Jeho tvorba zahrnuje přes 100 skladeb, z nichž mnohé byly provedeny několikrát. Zajímá se o využití virtuálních nástrojů a využití DAW v kompoziční tvorbě.

Małgorzata Kaniowska

Dirigentka, pedagožka, skladatelka, kulturní animátorka. Zakladatelka a umělecká ředitelka orchestru "Camerata Impuls", se kterým realizovala řadu koncertních a fonografických projektů v Polsku i v zahraničí. Autorka řady publikací z oblasti didaktiky a dirigentského interpretace. Účastník mnoha mezinárodních vědeckých konferencí. Přednášela o interpretaci polské soudobé hudby. Organizátorka a původkyně mnoha vzdělávacích akcí pro děti a mládež. Mezi její zájmy patří také kreativní interakce zvuku a obrazu.