O PROJEKTU

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je posílení zájmu o díla domácích umělců. Ukazuje se, že o nich málo víme, a zavedením nových médií dojde k rozšíření vizuálního přenosu. Projekt příjemcům umění dovolí zúčastnit se prohlídky v době jim nejvíce vyhovující. Mohou to uskutečnit, kdy a jak chtějí, mají přístup k individuální kreativitě a pracím vytvořeným společně. Není pochyb o tom, že výsledkem této spolupráce budou díla nejvyšší úrovně, mnohaúrovňové s ohledem na techniku a sdílený obsah. Projektu se zúčastní umělci s velkými zkušenostmi, uznávaní nejenom v regionu, ale i na mezinárodní rovině. Vystavující, kteří svá díla prezentují po celém světě, se teď vrátí ke svým kořenům a kultuře, z níž pocházejí...

Dosavadní spolupráce byla založena na organizaci společných výstav prezentovaných v jednom nebo druhém středisku nebo na příhraničním území, na společných publikacích, vydávaných na polské a české straně, a také na účasti na projektech založených na používání dílen: digitálního tisku v Polské republice a serigrafické dílny v Ostravě. Zaměstnanci univerzit také vytvořili vzdělávací programy pro studenty obou univerzit v rámci dohody studijního oboru Návrh her a virtuálních prostorů v Těšíně a obor Grafika v Ostravě.