GALERIE 3d

Zveme vás ke stažení 3D aplikace „Art Gallery Interreg“ vyvinuté v rámci projektu „Sztuka ponad granicami“ / „Umění za hranicemi“ spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Aplikace obsahuje profily umělců účastnících se projektu a prezentuje jejich uměleckou činnost.

Video prezentující aplikaci:

Link pro aplikaci v systému Android:

Link pro aplikaci v systému IOS: